წესები და პირობები

საიტის გამოყენებით ადასტურებთ იმას, რომ ხართ სრულწლოვანი პირი.


 

გთხოვთ მხედველობაში მიიღოთ, რომ ალკოჰოლის ზემოქმედება აისახება ადამიანის ფსიქიკურ და ფიზიკურ ფუნქციებზე და მისმა ჭარბმა და ხანგრძლივმა მოხმარებამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი შიდა ორგანოები.

გამოყენების პირობები:


www.kardanakhiestate.ge წარმოადგენს რკ „კახეთის“ ინტელექტუალურ საკუთრებას. დაუშვებელია ნებართვის გარეშე ნებისმიერი ტექსტური თუ ვიზუალური მასალის გადმოწერა და გამოყენება - როგორც კომერციულ საქმიანობაში, ასევე პირადი მიზნებისთვის.


კონფიდენციალურობა:


ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელსაც რეგისტრირებისას გვიზიარებთ, გამოიყენება მხოლოდ ჩვენს მიერ და არ გაიცემა მესამე მხარეზე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.


უსაფრთხოება:


საბანკო ოპერაციები ხორციელდება დაცულ სერვერზე საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით და ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება არცერთ საბანკო და სხვა მასთან დაკავშირებულ მონაცემებთან, შესაბამისად მათი ასახვა, შეგროვება, შენახვა ჩვენთან არ ხდება.


შეკვეთის გაუქმება:


შეკვეთა შესაძლებელია გაუქმდეს, თუ თქვენს მიერ რეგისტრაციაში მითითებული ინფორმაცია არაზუსტია იმდენად, რომ არ იძლევა მიწოდების და უკუკავშირის განხორციელების საშუალებას. ამ შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში თუ პროდუქციის საფასური მიღებული გვაქვს მოხდება თანხის დაბრუნება გადმორიცხვის ანგარიშზე.